top of page

IMMOBILIARI I PATRIMONIAL

Som especialistes en dret immobiliari, i donem resposta tant a nivell de particular com empresarial i inversió. Assessorem en les principals transaccions immobiliàries. 

 

L'assessorament jurídic especialitzat presenta dos vessants:

 • La preventiva, analitzant amb els clients  les opcions que s’ajusten millor a les seves necessitats i valorant riscos i oportunitats de les decisions.

 

 • La reactiva davant de conflictes i situacions davant dels quals s’ha de donar la millor resposta en defensa dels drets i interessos dels nostres clients.

 

Comptar amb un assessorament expert evita importants problemes  en la preparació i realització d’aquests dels contractes.   Valorar la disponibilitat de la finca per part de qui ven, lloga o disposa d’ella; valorar les característiques físiques i jurídiques de les finques respecte de la documentació justificativa; fer una adequada planificació tributària;  analitzar i redactar els corresponents contractes;  o acompanyar en el procés jurídic per resoldre els principals dubtes són elements necessaris i convenients per una adequada gestió. 

 

A  PÉREZ-MONTES GARCÍA & PARTNERS ADVOCATS podem ajudar-te en tots els àmbits anteriors, defensant els teus drets i  interessos i fent un acompanyament pròxim en les gestions relacionades amb l’habitatge. Et presentem els principals àmbits

 

COMPRA-VENDA D’IMMOBLES

 • Habitatges de segona mà; d’obra nova; sobre planell; procedents de subhastes.

 • Analitzem la situació registral, cadastral i urbanística. 

 • Revisió , valoració i cancel·lació de  càrregues,  gravàmens, o drets reals  sobre la finca;.

 • Contractes d’arres penitencials i confirmatòries.

 • Redacció de contractes de compravenda.

 • Preparació de documentació notarial per atorgament d’escriptura.

 • Anàlisi de sistemes de finançament i condiciones de préstecs hipotecaris.

 • Planificació fiscal i tributària.

 • Inversions immobiliàries.

ARRENDAMENTS D’IMMOBLES

 • Lloguer d’habitatges i locals. 

 • Determinació dels requisits de solvència econòmica i morositat de futurs arrendataris.

 • Desnonaments i resolucions contractuals.

 • Impugnació de situacions discriminatòries o d’abús.

 • Traspassos d’activitats. 

 • Subarrendaments. 

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

 

 • Accés a habitatges de protecció oficial.

 • Denúncies i sancions. 

 • Transmissions d’habitatges de protecció oficial per compravenda o herència. 

 

 

COMUNITATS DE PROPIETARIS

 

 • Assessorament i representació legal davant de conflictes amb Comunitats de persones Propietàries.

 • Impugnació d'acords i derrames.

 • Impagats.

 • Gestió ordinària.

 • Assistència i assessorament en reunions comunitàries. 

 • Modificacio d'estatuts i de reglament de règim intern.

 

DANYS A IMMOBLES

 

 • Reclamacions a companyies asseguradores per danys produïts al contingut o continent de l’habitatge o contra la pòlissa de la comunitat.

 • Reclamacions a veïns per molèsties, conflictes de convivència o danys en l’habitatge.

 • Sancions i denúncies municipals.

 • Responsabilitat decenal; danys provocats per constructors: obres de reforma. 

 • Problemes de qualitat de materials i execució d’obres i reparacions. 

December 30, 2016

Agència Habitatge de Barcelona

Informació útil sobre l'Agència d'Habitatge de Barcelona

December 30, 2016

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Accedeix a informació d'interés de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

December 20, 2016

Sentència Tribunal de Justícia de la Unió Europea Clàusules Sòl

Llegeix la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016 sobre les clàusules sòl. 

December 27, 2016

Reclamació de despeses abonades en la constitució de préstecs hipotecaris

Es pot sol·licitar una devolució d'entre 1.500 i 4.000 Euros.

Al desembre de 2015, el Tribunal Suprem va ratificar una sentència de l'Audiència Provincial de Madrid,  en base a la que es pot sol·licitar la devolució de les quantitats abonades en concepte de despeses notarials, registrals i de l'impost sobre actes jurídics documentats, abonats per part dels consumidors en el moment de constituir la hipoteca i que es considera abusiva. 

1 / 1

Please reload

Anàlisi clàusula sòl

Anàlisi de viabilitat per revisió de clàusula sòl hipotecària 

99,00 Euros

Demana Pressupost

Pots demanar-nos pressupost dels nostres serveis.  Obtindras una primera aproximació bàsica de forma gratuïta i sense compromís.  

Gratuït

Contracta una consulta bàsica amb anàlisi de documentació

Pots sol·licitar-nos una consulta escrita  enviant-nos la teva documentació.  Et donarem una resposta entre 24 i 48 hores. A un preu molt competitiu 50 Euros, l'IVA inclòs.  Envians un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament tindras la teva resposta

50,00 €

Demana un informe o dictàmen jurídic

Podem oferir-te un dictàmen  o informe jurídic bàsic a un preu molt competitiu.  99 Euros, l'IVA inclòs.  Podràs disposar d'ell entre  48 i 72 hores.  Envians un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament tindras la teva resposta

99,00 €

Please reload

bottom of page