top of page

DRET ADMINISTRATIU

El Dret Administratiu forma part d'un gran nombre de relacions de la ciutadania amb les administracions públiques.

Quan volem presentar una instància per obrir un negoci; demanar  l'empadronament; sol·licitar una subvenció; crear i inscriure una associació; reclamar per danys; recórrer una multa o sanció; accedir a un habitatge de protecció oficial; etc, ens relacionant amb els poders públics. 

Els poders públics tenen tot un seguit de regles i un llenguatge diferent al que s'utilitzen entre els privats; les formalitats són més importants, i les conseqüències de no adequar la nostra actuació pot comportar greus repercussions que s'executen, en moltes ocasions de manera immediata; a més l'administració disposa d'uns tribunals específics, els Jutjats del Contenciós-administratiu. 

A  PÉREZ-MONTES GARCÍA & PARTNERS ADVOCATS podem ajudar-te en la presentació d'escrits de sol·licitud; recórrer les decisions de l'administració sigui en via administrativa o en via contenciosa, i defensar els teus drets i interessos.  Et presentem els principals àmbits

 

                   Responsabilitat Civil                    i Patrimonial

 

És la responsabilitat d'una administració pública, Estat, Generalitat, Ajuntaments, Universitats, etc, per causar danys corporals o materials, en l'exercici de la seva activitat.  Indemnitza els perjudicis causats, però ha de ser reclamada inicialment davant de l'administració i si la resolució no resulta total o parcialment favorable, es pot recórrer en via contencios-administrativa.

Les administracions públiques acostumen a disposar d'una pòlissa de responsabilitat que respon d'aquests danys.

La reclamació es pot interposar contra l'administració sanitària; l'administració educativa; aquella que resulta encarregada de l'espai públic; l'administració judicial; i fins i tot els legisladors.

Creus que has estat víctima d'un dany o perjudici causat per l'administració?  Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

                   Procediments                    Sancionadors

 

Denúncies, sancions, multes.  Les administracions públiques apliquen conseqüències econòmiques i personals per l'incompliment de les normes administratives;  Denuncies de trànsit; pèrdua de punts; infraccions per tinença d'animals; disciplina urbanística; sancions mediambientals; sorolls; incompliment d'horaris; sancions per indisciplina escolar; infraccions tributàries; són moltes les situacions en les que la ciutadania ha de fer front a les accions punitives de les administracions.  En la majoria de casos cal la visió d'un especialista per valorar les condicions formals i materials de l'incompliment, i analitzar econòmicament les possibilitats de que els recursos puguin prosperar.

Has estat denunciat?  T'han incoat un expedient sancionador o disciplinari? Vols que fem una primera aproximació per avaluar les circumstàncies i les possibilitats d'èxit?   Podem ajudar-te, consulta'ns sense compromís.

sancions
Llicències i Permisos

 

Malgrat les modificacions normatives experimentades en la liberalització de serveis, cada vegada són més els elements a considerar quan volem exercir una activitat.  Normativa administrativa laboral; de seguretat social; mediambiental; d'espectacles; sorolls; bombers; totes tenen importants repercussions i el seu incompliment acaba comportant bé el tancament de l'activitat, bé quantioses sancions.

Vols aconseguir un permís que presenta complexitat?   T'han incoat un expedient requerint l'esmena o la regularització d'una activitat?  Han incoat un expedient sancionador que comporta una ordre de tancament o de suspensió de l'activitat?     Podem ajudar-te, consulta'ns sense compromís.

Notícies

Accedeix a les darreres informacions i als nostres comentaris

Sentències

Accedeix a les darreres sentències i a les nostres valoracions

1 / 1

Please reload

Demana Pressupost

Pots demanar-nos pressupost dels nostres serveis.  Obtindràs una primera aproximació bàsica de forma gratuïta i sense compromís.  

Gratuït

Contracta una consulta bàsica amb anàlisi de documentació

Pots sol·licitar-nos una consulta escrita  enviant-nos la teva documentació.  Et donarem una resposta entre 24 i 48 hores. A un preu molt competitiu 50 Euros, l'IVA inclòs.  Envia'ns un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament obtindràs la teva resposta.

50 €

Demana un informe o dictàmen jurídic

Podem oferir-te un dictamen  o informe jurídic bàsic a un preu molt competitiu.  99 Euros, l'IVA inclòs.  Podràs disposar d'ell entre  48 i 72 hores.  Envia'ns un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament obtindràs la teva resposta.

99 €

Please reload

bottom of page