top of page

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

 

ATENCIÓ: Entrada en vigor de la LLEI ESTATAL 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es trasposen a l'ordinament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  ACCEDEIX AL MONOGRÀFIC

 

Per a les Administracions Públiques la redacció de plecs ajustats al marc normatiu, o que presentin elements avançats com clàusules socials; criteris mediambientals del cicle de vida; recolzament a les petites i mitjanes empreses i elements de compra pública innovadora.

 

Pels empresaris, la possibilitat de contractar amb les administracions ampliant el seu mercat, oferint serveis innovadors i essent valorats per criteris qualitatius i no necessàriament pel preu.

 

Les darreres novetats, el projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, que trasposa el paquet de Directives Comunitàries en matèria de contractació pública, permeten un paper molt més rellevant per a la pime, les microempreses i els autònoms.   Presentar ofertes per ser seleccionat requereix l'acompanyament d'experts que puguin analitzar els avantatges competitius i valorin les obligacions establertes per l'administració, així com enfocar d'acord amb els criteris d'adjudicació.

A  CONTRACTUALIA I Pérez-Montes García & Partners LEGAL podem ajudar-te en la valoració dels punts forts de la teva empresa front a la teva competència; analitzar procediments de licitació als que vulguis presentar la teva oferta i acompanyar-te en la preparació jurídicoadministrativa de la tramitació, col·laborar en el seguiment dels contractes dels quals la teva empresa hagi estat adjudicatària i donar un servei integral.

Preparació de procediments de licitació

Analitzar uns plecs.  Valorar què pot oferir la teva empresa per diferenciar-se de la competència. Preparar la documentació administrativa i comprovar que compleixes tots els requisits.  Analitzar les condicions de la licitació, les obligacions generals i aquelles més específiques. Preparar les estratègies de l'oferta. Analitzar els criteris de selecció i cercar la màxima puntuació per destacar la teva oferta front a la resta del sector.  Impugnació de plecs, actes de tràmit i presentació de recursos davant dels òrgans competents. Defensar els teus drets i l'existència de procediments transparents, igualitaris i públics. Seguiment dels pagaments. 

No has treballat mai amb les Administracions Públiques? T'agradaria ampliar el teu camp de negoci? T'has presentat a diversos procediments però mai has obtingut el millor resultat?  No saps com millorar la teva puntuació? Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

                 
 
 
 Classificació d'empreses contractistes d'obres i serveis i inscripció al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (REELI) 

Necessites classificar-te i donar una imatge més professionalitzada de la teva empresa.  La classificació no és obligatòria però dona un status a la teva empresa i facilita la presentació de documentació administrativa, atorgant-li un important valor.

Podem ajudar-te a aconseguir la classificació i inscriure't en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores de la Generalitat. Consultan's sense compromís

                 
 
 
 Formació en matèria de Contractació Pública

Una de les millors formes en què pots entendre i ajudar el personal de la teva empresa a conèixer la contractació pública, és mitjançant cursos de formació in situ, que es realitzen en la seu de la teva empresa.  Són de diversa durada i intensitat.  En alguns casos, si ja has participat en procediments podem analitzar la forma de millorar els resultats.

Podem ajudar-te, consultan's sense compromís a programar el teu curs de formació

November 08, 2017

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Acedeix al text de la Llei

Text de la Nova Llei de Contractes del Sector Públic.  Entra en vigor el 9 de març de 2018.

January 27, 2017

CNMC Guía contra el fraude en las licitaciones públicas

Tríptic explicatiu de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència

Tríptic amb informació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en relació als indicadors de frau en els procediments de licitació.  Es demana la col·laboració de licitadors i membres de les meses de contractació en la denúncia d'aquestes situacions. 

December 15, 2016

Perfil de contractant Generalitat de Catalunya

Agrega más información sobre este ítem...

Accés a la informació de procediments de licitació publicat per les administracions públiques i institucionals de Catalunya

1 / 1

Please reload

Demana Pressupost en matèria de contractació pública

Pots demanar-nos pressupost dels nostres serveis.  Obtindras una primera aproximació bàsica de forma gratuïta i sense compromís.  

Gratuït

Contracta una consulta bàsica amb anàlisi de documentació en matèria de contractació pública

Pots sol·licitar-nos una consulta escrita  enviant-nos la teva documentació.  Et donarem una resposta entre 24 i 48 hores. A un preu molt competitiu 150 Euros, l'IVA inclòs.  Envians un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament tindras la teva resposta

150 €

Demana un informe o dictàmen jurídic en matèria de contractació pública

Podem oferir-te un dictàmen  o informe jurídic bàsic a un preu molt competitiu.  299 Euros, l'IVA inclòs.  Podràs disposar d'ell entre  48 i 72 hores.  Envians un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament tindras la teva resposta

299 €

Please reload

bottom of page