top of page

RECLAMACIONS BANCÀRIES

Les relacions amb les entitats bancàries configuren un element d'especialització en un gran nombre de contractes:  Obrir un compte; fer un dipòsits; préstecs personals; hipoteques; pòlisses de crèdit; fons d'inversió; plans de pensions; assegurances. Especial incidència tenen les clàusules terra de les hipoteques o les participacions preferents. En definitiva, existeixen  una multiplicitat de productes financers que tenen una complexitat important per un consumidor mig, i en molts casos cal analitzar per apagar allò que correspon realment.

 

L'assessorament jurídic especialitzat presenta dos vessants:

- La preventiva, analitzant amb els clients els productes contractats i les obligacions i drets derivats.

- La reactiva davant del cobrament abusiu de comissions; la no disponibilitat d'un producte; l'establiment de clàusules no admissibles que van en detriment dels drets  i interessos dels nostres clients.

En l'àmbit hipotecari podem analitzar si tens dret a la devolució de les quantitats abonades de forma indeguda des de que vas contractar el préstec amb clàusules abusives com la clàusula terra.

A  PÉREZ-MONTES GARCÍA & PARTNERS ADVOCATS podem ajudar-te en la impugnació de comissions; clàusules abusives;  i defensar els teus drets i interessos.  Et presentem els principals àmbits

 

Reclamació clàusules sòl
o clàusules terra

A mitjans de la dècada del 2000 es van posar en funcionament una clàusula de "protecció" per a les entitats bancàries, consistent en que si el tipus d'interès variable que s'havia pactat baixava massa, el client sempre pagaria una quantitat mínima fixa.  Durant la crisi econòmica de l'any 2007 i especialment a partir de la política de tipus d'interès del Banc Central Europeu a partir de l'any 2010 els tipus van baixar moltíssim.  Però les hipoteques de les persones que havien demanat prèstecs hipotecaris no.  Aquestes són les clàusules sòl.

L'any 2013 el Tribunal Suprem va decidir que la clàusula sòl era abusiva, i les va declarar nul·les, però només a partir d'aquell moment, no des de que s'havien contractat. 

Molt recentment, el 21 de desembre de 2016 el Tribunal de  Justícia de la Unió Europea ha dictat una sentència en la que dóna efectes totals a la devolució de les quantitats indegudament pagades i els seus interessos. 

Tèns uns hipoteca amb clàusula sòl? Vols que fem una anàlisi i t'assessorem sobre quines passes seguir?  Podem ajudar-te, consultan's sense compromís.

Reclamació despeses de constitució de prèstec hipotecari

 

Al desembre de 2015, el Tribunal Suprem va ratificar una sentència de l'Audiència Provincial de Madrid,  en base a la que es pot sol·licitar la devolució de les quantitats abonades en concepte de despeses notarials, registrals i de l'impost sobre actes jurídics documentats, abonats per part dels consumidors en el moment de constituir la hipoteca i que es considera abusiva. 

Es pot reclamar la devolució de les  següents despeses:

  • Notaria.

  • Registre de la Propietat.

  • Impost d'Actes Jurídics Documentats

Les quantitats poden ser reclamades fins el 2019, en els prèstecs hipotecaris que es troben en vigor.  En aquells que ja estan finalitzats s'ha de valorar la prescripció.

    Vols que analitzem la teva hipoteca i t'assessorem en les quantitats que pots reclamar?  Podem ajudar-te, consulta'ns sense compromís.

Reclamació comissions Bancàries

 

Reclamacions per càrrecs incorrectes en targetes de crèdit o dèbit; Comissions en comptes corrents;  Despeses per la cancel·lació de comptes;  Comissions per transferències o per expedició de documents o certificats.

 

Malgrat que els rendiments derivats dels productes contractats amb les entitats financeres són mínims o nuls, les comissions no deixen de créixer per multiplicitat de motius, molts d'ells desconeguts en el moment de contractar. En moltes ocasions la seva aplicació és incorrecta i cal reclamar; malgrat que tinguem un document signat amb l'entitat bancària, o un contracte, algunes d'aquestes clàusules són considerades abusives i per tant són nul·les i s'han de tenir per no posades.

    Tens dubtes per l'aplicació de comissions o despeses per part de la teva entitat bancària?  Val la pena reclamar-les per la quantia?  T'afecten en les teves relacions de futur? Podem ajudar-te, consulta'ns sense compromís.

Reclamació interessos abusius targetes de crèdit

Recent jurisprudència del Tribunal Suprem espanyol considera que en un moment en que els tipus d'interès són molt baixos, l'aplicació dels interessos del 20% en el pagament aplaçat de les targetes de crèdit és una situació abusiva i usurària.

Consideres que els interessos que et cobra la teva entitat bancària per la disposició de fons són exagerats?  Has acumulat un deute important i vols valorar si existeixen possibilitats de reclamar la devolució de part dels diners pagats?

 

    Podem ajudar-te, consulta'ns sense compromís.

Notícies

Accedeix a les darreres informacions i als nostres comentaris

Sentències

Accedeix a les darreres sentències i a les nostres valoracions

1 / 1

Please reload

December 31, 2016

Model bàsic reclamació clàusules sòl o terra a entitat bancària

Descarregat el model bàsic per poder fer la primera reclamació a la teva entitat bancària

Podem ajudar-te a calcular la quantitat a reclamar i presentar una reclamació extrajudicial.  No obstant pots utilitzar un model bàsic que posem a la teva disposició.

December 20, 2016

Sentència Tribunal de Justícia de la Unió Europea Clàusules Sòl

Llegeix la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016 sobre les clàusules sòl. 

1 / 1

Please reload

Anàlisi clàusula sòl

Anàlisi de viabilitat per revisió de clàusula sòl hipotecària 

99,00 Euros

Demana Pressupost

Pots demanar-nos pressupost dels nostres serveis.  Obtindras una primera aproximació bàsica de forma gratuïta i sense compromís.  

Gratuït

Contracta una consulta bàsica amb anàlisi de documentació

Pots sol·licitar-nos una consulta escrita  enviant-nos la teva documentació.  Et donarem una resposta entre 24 i 48 hores. A un preu molt competitiu 50 Euros, l'IVA inclòs.  Envians un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament tindras la teva resposta

50,00 €

Demana un informe o dictàmen jurídic

Podem oferir-te un dictàmen  o informe jurídic bàsic a un preu molt competitiu.  99 Euros, l'IVA inclòs.  Podràs disposar d'ell entre  48 i 72 hores.  Envians un correu amb les teves dades i et remetrem el sistema de pagament.  Una vegada rebut el pagament tindras la teva resposta

99,00 €

Please reload

bottom of page